Master Director Tindra Thor

Sedan december 2017 är Tindra Thor dirigent och musikalisk ledare för Stockholm City Voices.