What is barbershop?

Not the "old regular" chorus singing
Barbershop consists of four parts (lead, tenor, baritone and bass) that are sung a cappella – i e without accompaniment – in close harmony. Unlike "regular" chorus singing, where the melody is the uppermost or highest part, in barbershop the melody is the second highest and sung by the lead. Above the lead is the tenor, the part that with a light, soft and pure tone embelishes the lead, without dominating it. (Tenor is not comparable to the soprano part.) The baritone is in almost the same range as the lead – sometimes above it, sometimes below. Baritone is the part that "glues" the chord together. The lowest part of the four is the bass, a big, warm sound with a lot of resonance. The voice parts are called the same regardless of whether they are sung by men or women.

Can everyone sing barbershop?
Yes, everyone can sing barbershop, but far from everyone can sing it really well. It is a challenging form of a cappella that requires a lot in terms of singing technique, cohesion, clean vowels and balance between the voices parts. The combination of a steady wall of sound and correctly balanced chords will produce a close harmony with a lot of overtones. An overtone is when a perfectly sung chord makes vibrating, ringing sound – like a fifth part in the chord. This is unique for barbershop and an important part of the sound. Add an artistic finesse to find the most beautiful possiblities in an arrangement – and you get music that can give you goosebumps.

How do you compete in barbershop? 

består av fyra stämmor (lead, tenor, baritone och bas), som sjungs a cappella – det vill säga utan ackompanjemang – i tät harmoni. Till skillnad från "vanlig" körsång, där melodin är den översta stämman, ligger melodin i barbershop näst överst och sjungs av leaden. Ovanför leaden ligger tenoren, stämman som med en lätt, mjuk och ren ton förgyller leaden, dock utan att dominera. (Tenor går inte att jämföra med klassisk sopran). Baritonen ligger i ungefär samma röstregister som leaden – ibland över, ibland under. Baritone är den stämma som "limmar ihop" ackordet. Längst ner i fyrklangen ligger basen med en fyllig, varm och stor resonans. Stämmorna heter likadant oavsett om det är män eller kvinnor som sjunger.

Kan alla sjunga barbershop?
Ja, alla kan sjunga barbershop, men långt ifrån alla kan sjunga det riktigt bra. Det är en utmanande a cappella-form som ställer höga krav på sångteknik, samstämmighet, rena vokaler och balans mellan stämmorna. Med stadig tonproduktion (wall of sound) och rätt balanserade ackord bildas en tät klang med många övertoner. En överton innebär att ett perfekt sjunget ackord bildar ett vibrerande, ringande ljud – som en femte stämma i ackordet. Detta är unikt för barbershop och en viktig del av soundet. Lägg till en artistisk finess för att locka fram de vackraste möjligheterna med ett arrangemang – och du får musik som kan ge gåshud.
 

Hur tävlar man i barbershop?

Inom barbershop tävlar man i antingen helkör eller kvartett, Det finns i tävlingssammanhang kvinnliga körer och manliga körer, samt kvinnliga, manliga och mixade kvartetter. Stockholm City Voices är medlemmar i den internationella kvinnliga barbershoporganisationen Sweet Adelines International (SAI). Organisationen består av hela 23 000 sångerskor, fördelade över mer än 500 körer och 1200 kvartetter, och uppdelade i en mängd regioner över hela världen. (De allra flesta regionerna finns dock i USA, som har en lång tradition av barbershopsång). Den nordiska regionen kallas Region 32 – Nordic Light Region.
Varje år tävlar man tillsammans med de andra körerna i sin region, med möjlighet att kvalificera sig till de internationella tävlingarna i USA. De fyra domarkategorierna (Sound, Music, Expression och Showmanship) ger en tydlig spegling av var kören befinner sig i sin utveckling. Kategorierna ger värdefulla verktyg i strävan att ge publiken bästa möjliga helhetsupplevelse.

Som tävlande får man en möjlighet att gå på djupet med röstvård, sångteknik, sound, renhet i ackord och tolkning av arrangemang. Man får också kunskap i hur man fördjupar budskapet i sången med karaktär, kostym och koreografi. Tävlingarna ger en sund sporre att utvecklas, där man samtidigt får en chans att bli inspirerad och lära sig av andra körer i organisationen.

LI'L BARBERSHOP VOCABULARY
Afterglow: xxxxxx
Baritone: The part that "glues" the chord together. If you listen to just the baritone part, it usually sounds very difficult, because the notes don't necessarily "make sense" combined until you add the other parts.
Bass: The lowest part, has lots of resonance.
Internationals: xxxxxxx
Lead: The melody part, second highest of the four.
Pitchpipe: An instrument on which the pitcher blows the correct pitch before everyone starts singing. Because locking the chords, i e having each part sing their notes perfectly in order to enable overtones, is such an important part of barbershop, it's very important to stay in pitch. Barbershop choruses and quartets always have pitchers, who carry little pitchpipes at every rehearsal and performance.
Overtones: Sound phenomenon, where a perfectly sung chord will produce the sound of a "fifth tone", a ringing, vibrating sound. Getting as many chords as possible to ring is one of the big goals of barbershop.
Regionals: xxxxxxx
Ringing: Se overtones.
Tag: xxxxxx
Tenor: The highest part. Light and pretty, it embellishes the lead.